Generalforsamling

Når vi holder generalforsamling indleder vi altid kl. 18.00 med biksemad og spejlæg.

Generalforsamling i 2022 blev afholdt onsdag den 2. marts, kl. 19.00, i Tømmeruphallen. 

Dagsorden:

  1. Konstatering af fremmødte stemmeberettigede medlemmer
  2. Valg af dirigent
  3. Valg af stemmetællere
  4. Beretning fra bestyrelse og evt. udvalg
  5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  6. Indkomne forslag
  7. Fastsættelse af kontingent for kommende sæson
  8. Valg i henhold til vedtægternes § 9
  9. Eventuelt

 

Referat fra 2021 kan læses her

Vores regnskab for 2021 kan læse her. Budgettet for 2022 kan læses her

Skriftlig beretning fra formanden kan ses her, og beretninger fra badminton kan ses her, bowling kan ses her, friluftsliv kan ses her, Kom i Form kan ses her, L'hombre kan ses her, Padel kan ses her, svømning kan ses her og volleyball kan ses her.