Generalforsamling

Når vi holder generalforsamling indleder vi altid kl. 18.00 med biksemad og spejlæg...

Generalforsamling i 2021 afholdes onsdag den 11. august, kl. 19.00, i Tømmeruphallen. 

Dagsorden:

  1. Konstatering af fremmødte stemmeberettigede medlemmer
  2. Valg af dirigent
  3. Valg af stemmetællere
  4. Beretning fra bestyrelse og evt. udvalg
  5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  6. Indkomne forslag
  7. Fastsættelse af kontingent for kommende sæson
  8. Valg i henhold til vedtægternes § 9
  9. Eventuelt

Referat fra 2020 kan læses her

Vores regnskab for 2020 er godkendt af revisorerne og kan ses her. Budgettet for 2021 kan ses her.

Skriftlig beretning fra formanden kan ses her, og beretninger fra badminton kan ses her, billard kan ses her, bowling kan ses her, friluftsliv kan ses her, L'hombre kan ses her, svømning kan ses her og volleyball kan ses her.