Generalforsamling

Generalforsamling i 2024  blev afholdt onsdag den 6. marts, kl. 19.00 i Raklev Sognegård (lille sal)

Generalforsamlingen blev indledt med spisning kl. 18

Dagsorden:

 1. Konstatering af fremmødte stemmeberettigede medlemme
 2. Valg af dirigent
 3. Valg af stemmetællere
 4. Beretning fra bestyrelse og udvalg
  Link til beretning fra formanden her
  Link til beretning fra L'Hombre her
  L
  ink til beretning fra svømning her 
  Link til beretning fra Volleyball her , also in English version
  Link til beretninger fra badminton, Billard og Bowling her 
  Link til beretning fra Friluftsliv her 
 5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Regnskabet kan ses her
 6. Indkomne forslag, herunder - vedtægtsændringer, der kan ses her
 7. Valg i henhold til vedtægternes § 9
  1. Formand, et bestyrelsesmedlem
  2. Udvalgsformænd (alle). Halvdelen for 1 år, halvdelen for 2 år
  3. Revisor og revisorsuppleant
 8. Eventuelt

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Følg med i vores nyhedsbrev, og hold dig opdateret på alle vores sjove og fede aktiviteter i løbet af året 🎳🎾🏅