Om Firmasporten

Hvem kan blive medlem?
Som medlemmer af foreningen optages personer fra firma-, etats- og brancheidrætsklubber i Kalundborg og omegn samt disses familier. Ved familie forstås: Ægtefæller eller samlevere samt deres børn under forudsætning af, at man ifølge Folkeregistret har samme postadresse.

Derudover optages enkeltmedlemmer, dvs. at efterlønnere, pensionister, uddannelsessøgende og andre folk udenfor arbejdsmarkedet også er meget velkomne.

Hvad koster et medlemskab?
Et års medlemskab af Kalundborg Firma Sport koster kr. 350,00 for voksne og kr. 175,00 for børn, efterlønnere og pensionister. Sæsonen strækker sig fra september - august. For medlemskontingentet kan du dyrke op til 8 forskellige idrætsgrene. Derudover koster deltagelse i stævner og turneringer et deltagergebyr, f.eks. kr. 75,00 for deltagelse i et badmintonstævne og kr. 400,00/hold for deltagelse i en fodboldturnering. Deltagere i bowling skal endvidere betale baneleje.

Du kan melde dig ind på en af følgende måder:

  1. Ring eller skriv til udvalgsformanden for den aktivitet du vil deltage i - se kontakter under Forretningsudvalg, udvalgsformænd og administration
  2. Mød op til aktiviteten og snak med udvalgsformanden.

Bemærk, at hvor vi skal leje haller, som eksempelvis til badminiton, er det nødvendigt at møde op til den årlige indmeldelse, hvis du vil se om du kan komme til at spille på de attraktive tidspunkter. Ellers må du tage de tider der ikke bliver udtrukket ved lodtrækningen.

Kalundborg Firma Sports privatlivspolitik:
Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget en privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler medlemmernes personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling. Klik på dette link for at se vores privatlivspolitik.

 

Andre tilbud fra Firmaidrætten