Generalforsamling

Når vi holder generalforsamling indleder vi altid kl. 18.00 med biksemad og spejlæg...

Generalforsamlingen afholdes i 2019 onsdag den 6. marts, kl. 19.00, i Tømmeruphallen. Hold øje med dagspressen (Kalundborg Nyt) for indkaldelse.

Dagsorden:

  1. Konstatering af fremmødte stemmeberettigede medlemmer
  2. Valg af dirigent
  3. Valg af stemmetællere
  4. Beretning fra bestyrelse og evt. udvalg
  5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  6. Indkomne forslag
  7. Fastsættelse af kontingent for kommende sæson
  8. Valg i henhold til vedtægternes § 9
  9. Eventuelt 

Klik her hvis du vil se referat fra 2018