Sitemap

Dansk Firmaidrætsforbund 

Dansk Firmaidrætsforbund er vores hovedorganisation, der har kontor i Nyborg.

Dansk Firmaidrætsforbund blev stiftet den 20. januar 1946. Banen var hermed kridtet op til en lang og sej kamp for at opnå de resultater, vi nyder godt af i dag. Det helt store spring kom den 3. juni 1976, da DFIF kom på tipsloven. Dermed var vi ligestillet med de andre idrætsorganisationer DIF og DGI. Siden er forbundet vokset til 330.000 medlemmer, og hvert år kommer nye idrætsaktiviteter til.

Idrættens Forskningsråd

Det nye Idrættens Forskningsråd fungerer som forskningsråd under Kulturministeriet. Medlemmerne udpeges af kulturministeren efter indstilling fra de statslige forskningsråd, uddannelses- og forskningsinstitutionerne og idrættens organisationer. Rådet har en årlig bevilling på 4 mill. kr. til rådighed og fordeler midler i 3 forskellige puljer nogenlunde som følger: strategipuljen: kr. 2.5 mill., projektpuljen: kr. 1.0 mill., formidlingspuljen kr. 0.5 mill.

Dansk Tipstjeneste

Overskuddet fra Tipstjenestens spil udgør hvert år over 1 mia. kr., der fordeles som tipsmidler til utallige gode formål.

Fordelingen sker efter Folketingets Lov om visse spil, lotterier og væddemål, der angiver, at midlerne skal gå til følgende ministerier:
Kulturministeriet
Undervisningsministeriet
Miljø- og Energiministeriet
Socialministeriet
Sundhedsministeriet
Forskningsministeriet
Finansministeriet
samt til Grønland og Færøerne.
De enkelte ministerier fordeler hver især deres andel af tipsmidlerne med udgangspunkt i samme lov.

En del af tipsmidlerne fordeles efter ansøgning, og på www.tipsmidler.dk kan man finde de præcise kriterier for tildeling af støtte fra de enkelte ministeriers puljer samt relevante adresser